Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Debrznie w ramach prowadzonego X naboru Wniosków o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych, publikuje ostateczną listę rankingową uczestników:

Liczba porządkowa

Numer ewidencyjny

Liczba uzyskanych punktów

Decyzja KOW

1.

1/WD-09/2020/N-X

113

Pozytywna

2.

2/WD-09/2020/N-X

110

Pozytywna

3.

3/WD-09/2020/N-X

109

Pozytywna

Ostateczna lista rankingowa nabór X
Facebook
Accessibility