Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Debrznie w ramach prowadzonego naboru Wniosków o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych, bądź w podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne publikuje ostateczną listę rankingową uczestników projektu w naborze IV:

Liczba porządkowa

Numer ewidencyjny

Liczba uzyskanych punktów

Decyzja KOW

1

3/WD-07/2018/N-IV

113,5

Pozytywna

2

1/WD-07/2018/N-IV

104,5

Pozytywna

3

2/WD-10/2018/N-IV

104,5

Pozytywna

4

4/WD-07/2018/N-IV

104

Pozytywna

Ostateczna lista rankingowa nabór IV
Facebook
Accessibility