?Osiągniemy sukces!?
Projekt realizowany jest w okresie 01.10.2012 r. ? 30.09.2014 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Człuchowie.

Skierowany jest on do osób chcących założyć własną działalność gospodarczą, które są osobami niepracującymi (w tym osobami bezrobotnymi), zamieszkałymi na terenie powiatu człuchowskiego (Gminy: Czarne, Człuchów, Debrzno, Koczała, Przechlewo, Rzeczenica).

Głównym celem projektu jest wzrost poziomu przedsiębiorczości i samozatrunienia wśród osób niepracujących z terenu powiatu człuchowskiego poprzez udzielenie im kompleksowego wsparcia w formie jednorazowej dotacji inwestycyjnej, wsparcia pomostowego podstawowego i przedłużonego oraz wsparcia szkoleniowo ? doradczego.

Uczestnikami projektu są osoby:

 • w 100% niepracujące (w tym bezrobotne, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy) zamieszkałe na terenie powiatu człuchowskiego województwa pomorskiego zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej;
 • osoby zamierzające podjąć zatrudnienie w obszarach nie związanych z produkcją roślinną i/lub zwierzęcą;
 • osoby, które nie posiadały zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 m-cy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

W ramach projektu zapewniamy profesjonalne przygotowanie do założenia i prowadzenia własnej firmy poprzez:

 • szkolenie pn.: ?Moja firma? – 85h (przed założeniem firmy);
 • cykl szkoleń ?Jestem przedsiębiorcą? ? 128h (po założeniu firmy);
 • wsparcie doradcze: zawodowe, merytoryczne i finansowe niezbędne do stworzenia biznesplanu planowanego przedsięwzięcia;
 • wsparcie doradcze: merytoryczne i finansowe (fakultatywne) po założeniu działalności gospodarczej;
 • jednorazową dotację inwestycyjną w wysokości do 40.000,00 zł;
 • wsparcie pomostowe w wysokości 1.500,00 zł przez okres 6 m-cy (z możliwością przedłużenia o kolejne 6 m-cy) z przeznaczeniem na bieżące wydatki związane z prowadzeniem firmy.

Ponadto uczestnikom projektu zapewniamy:

 • zwrot kosztów dojazdu,
 • opiekę nad osobami zależnymi podczas szkoleń i doradztwa,
 • ciepłe posiłki podczas 8 godzinnych dni szkoleniowych.
?Osiągniemy sukces!?
Facebook
Accessibility