Ośrodek Wsparci Ekonomii Społecznej w Debrznie ogłasza nabór wniosków:

o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych, bądź w podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne wraz z biznesplanami i innymi wymaganymi dokumentami.

Termin naboru: 12.06.2017r. – 22.06.2017r.

Wnioski należy składać w Biurze Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Debrznie przy ul. Ogrodowej 26, 77-310 Debrzno.

Dokumenty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej/ przesyłki kurierskiej.

Lista rankingowa wniosków rekomendowanych do dofinansowania z dn.27.07.2017r.
* 1/WD-06/2017/N-I
* 2/WD-06/2017/N-I
* 3/WD-06/2017/N-I
* 4/WD-06/2017/N-I

OGŁASZAMY PIERWSZY NABÓR WNIOSKÓW
Facebook
Ułatwienia