Wsparcie doradcze skierowane jest do Podmiotów Ekonomii Społecznej, Przedsiębiorstwa Społeczne oraz osób fizycznych. Odbiorcami wsparcia mogą być osoby, które mieszkają lub pracują lub uczą się na terenie subregionu południowego województwa pomorskiego obejmującego powiaty człuchowski, chojnicki oraz kościerski. W przypadku grupy docelowej obejmującej podmioty – z siedzibą, filią, delegaturą lub jednostką organizacyjną na terenie subregionu południowego.

Zakres oferowanego doradztwa dotyczy:

– rejestrowania i prowadzenia Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES),
– zakładania PES i Przedsiębiorstw Społecznych (PS),
– prawnych aspektów działania w sektorze ekonomii społecznej,
– zarządzania organizacją,
– źródeł finansowania PES,
– zarządzania personelem,
– twórczego rozwiązywania problemów,
– w przypadku problemów bardziej złożonych- organizowanie wsparcia ze strony kluczowego doradcy biznesowego lub doradcy specjalistycznego, monitoring przebiegu wsparcia z ich strony,
– prowadzenia działalności statutowej PES,

–  księgowości  organizacji pozarządowych.

Zapewniamy wsparcie doświadczonej kadry CIO Słupsk  – więcej informacji  http://cio.slupsk.pl/

Szczegółowy harmonogram doradztwa:

Data

Zakres

Czas trwania doradztwa

Ilość godzin

02.10.2020 r.

formalno-prawne, finansowe

16:00 – 19:00

3

05.10.2020 r.

formalno-prawne, finansowe

16:00 – 19:00

3

07.10.2020 r. 

formalno-prawne

16:00 – 19:00

3

09.10.2020 r.

formalno-prawne

16:00 – 19:00

3

12.10.2020 r.

formalno-prawne, finansowe

16:00 – 19:00

3

14.10.2020 r.

księgowe,

16:00 – 19:00

3

16.10.2020 r. 

formalno – prawne, 

16:00 – 19:00

3

19.10.2020 r.

formalno – prawne, finansowe

16:00 – 19:00

3

21.10.2020 r.

formalno – prawne, finansowe

16:00 – 19:00

3

23.10.2020 r.

księgowe

16:00 – 19:00

3

26.10.2020 r.

formalno – prawne, finansowe

16:00 – 19:00

3

28.10.2020 r.

formalno – prawne

16:00 – 19:00

3

30.10.2020 r.

formalno-prawne

16:00 – 19:00

3

Rejestracja na doradztwo odbywa się telefonicznie zgodnie z właściwością miejscową pod numerami telefonów:

  • powiat człuchowski Dominika Wegner tel. 882 063 071,
  • powiat chojnicki Katarzyna Berezowska tel. 882 064 279,
  • powiat kościerski Ewa Filipska tel. 882 064 293.

Osoby/podmioty nie będące uczestnikami projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Debrznie przed udzieleniem pierwszej formy wsparcia zobowiązane są do wypełnienia odpowiedniego formularza.

 POBIERZ I WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY:

Załącznik-nr-1-13.08.2018_FZ-dla-osób-fizycznych

Załącznik-nr-2-13.08.2018_FZ-dla-osób-prawnych

 

Doradztwo jest bezpłatne!

Od dnia 02.10.2020 r. ponownie rozpoczynamy cykl bezpłatnego doradztwa ogólnego dla PES, PS oraz osób fizycznych !
Facebook
Accessibility