WYNIKI REKRUTACJI_30.05.2018 r.:

* ocena merytoryczna Formularzy Rekrutacyjnych:

– 1/N-IV/2018 –I ocena negatywna/ II ocena pozytywna_kwalifikacja do „Ścieżki PS” – 80 pkt
– 2/N-IV/2018 – I ocena negatywna/ II ocena pozytywna_kwalifikacja do „Ścieżki PS” – 86,5 pkt
– 3/ N-IV/2018 – I ocena negatywna/ II ocena pozytywna_kwalifikacja do „Ścieżki PS” – 98 pkt
– 4/N-IV/2018 – I ocena negatywna/ II ocena pozytywna_kwalifikacja do „Ścieżki PS” – 89 pkt
– 5/N-IV/2018 – I ocena negatywna/ II ocena pozytywna_kwalifikacja do „Ścieżki PS” – 91,5 pkt
–  6/N-IV/2018 – I ocena negatywna/ II ocena pozytywna_kwalifikacja do „Ścieżki PS” – 95 pkt
– 7/N-IV/2018 – I ocena negatywna/ II ocena pozytywna_kwalifikacja do „Ścieżki PS” – 77 pkt
– 8/N-IV/2018 – I ocena pozytywna_ kwalifikacja do „Ścieżki PS” – 107 pkt

* ocena formalna Formularzy Rekrutacyjnych:
– 1/N-IV/2018 –I ocena negatywna (09.04.2018 r.)/ II ocena pozytywna (25.04.2018 r.)
– 2/N-IV/2018 – I ocena  negatywna (09.04.2018 r.)/ II ocena pozytywna (25.04.2018 r.)
– 3/ N-IV/2018 – I ocena negatywna (09.04.2018 r.)/ II ocena pozytywna (25.04.2018 r.)

– 4/N-IV/2018 – I ocena negatywna (09.04.2018 r.)/ II ocena pozytywna (25.04.2018 r.)
– 5/N-IV/2018 – I ocena negatywna (09.04.2018 r.)/ II ocena pozytywna (25.04.2018 r.)
–  6/N-IV/2018 – I ocena negatywna (09.04.2018 r.)/ II ocena pozytywna (25.04.2018 r.)
– 7/N-IV/2018 – I ocena pozytywna (09.04.2018 r.)
– 8/N-IV/2018 – I ocena negatywna (09.04.2018 r.)/ II ocena pozytywna (25.04.2018 r.)

—————————————————————————————————————————–

Nowy nabór do Ścieżki PS !!!
– dot. składania Formularzy Rekrutacyjnych
na tworzenie nowych miejsc pracy w PS
————————————————
(aktualizacja Formularzy Rekrutacyjnych!!!
– więcej informacji na końcu wpisu)

Zmiany w zakresie realizacji działań przez OWES
Pobierz dokument:
Zmiany w zakresie działań OWES_zestawienie_12.03.2018r

Szanowni Państwo,

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Debrznie ogłasza nabór na Formularze Rekrutacyjne- załącznik nr 3,4 lub 5 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Złożenie Formularz Rekrutacyjnego i pozytywna ocena uprawnia do ubiegania się o przyznanie dotacji na utworzenie nowych miejsc pracy w PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH.

  1. Formularze rekrutacyjne należy wypełnić w języku polskim, czytelnym pismem (komputerowo lub odręcznie pismem drukowanym) i przedłożyć wraz z czytelnym podpisem Kandydata/-ki na Uczestnika/-czkę projektu, a w przypadku osób prawnych – uprawnionych reprezentantów.
  2. Komplet dokumentów należy składać spięty zszywaczem, wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami, o których mowa w poszczególnym Formularzu Rekrutacyjnym (w zależności od zainteresowania skorzystaniem z odpowiedniej formy wsparcia), w siedzibie OWES (Ośrodek/ Inkubator Przedsiębiorczości w Debrznie, ul. Ogrodowa 26, 77-310 Debrzno).
  3. Formularze można składać osobiście, w godzinach pracy  OWES (zgodnie z rozpiską na stronie internetowej www.stowdeb.pl) w dni robocze od 12.03.2018 r. do 23.03.2018 r. włącznie do godz. 14-tej. Decyduje data wpływu.
  4. Formularze rekrutacyjne można również złożyć za pośrednictwem poczty, kuriera lub innej formy pośredniczącej.
  5. W przypadku „Ścieżki PS” po zakończeniu naboru Formularze Rekrutacyjne PS
    w pierwszej kolejności poddane zostaną ocenie formalnej zgodnie z Kartą oceny formalnejFormularza Rekrutacyjnego.UWAGA:
    Do udziału w „Ścieżce PS” zostaną zakwalifikowani/-ne Kandydaci/-tki /podmioty spełniający/-ce kryteria kwalifikowalności do wsparcia, o których mowa w §4, którzy przejdą pozytywnie:

– procedurę formalną oceny Formularza Rekrutacyjnego PS,
– procedurę oceny merytorycznej Formularzy Rekrutacyjnych PS,
– w uzasadnionych przypadkach – spotkanie/ rozmowa z Komisją Rekrutacyjną.
_______________________________________________________________________________
Formularze Rekrutacyjne do pobrania:
z uwagi na aktualizację dokumentacji projektowej ze względu na zmienione Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 – dokumenty do pobrania będą możliwe w dniu: 14.03.2018r.

Formularz Rekrutacyjny dla osób fizycznych zakładających PS: 
Załącznik-nr-3-FORMULARZ-REKRUTACYJNY-GI
Deklaracja Beneficjenta Ostatecznego OWES
Załącznik nr 1- oświadczenie dla os. fizycznych_o niekaralności
Załącznik nr 3-oświadczenie o niekaralności karą dostępu do środków UFP

Formularz Rekrutacyjny dla osób prawnych zakładających PS:
Załącznik-nr-4-FORMULARZ REKRUTACYJNY_os.prawne
Deklaracja Beneficjenta Ostatecznego OWES
Załącznik nr 2-oświadczenie osoby prawnej zakładającej PS_obrót gospodarczy i przestępstwo skarbowe
Załącznik nr 3-oświadczenie o niekaralności karą dostępu do środków UFP

Formularz Rekrutacyjny dla PES- przekształcających się w PS lub dla PS:
Załącznik-nr-5-Formularz Rekrutacyjny-Ps_PES
Deklaracja Beneficjenta Ostatecznego OWES
Załącznik nr 2-oświadczenie osoby prawnej prowadzącej PES_PS_obrót gospodarczy i przestępstwo skarbowe
Załącznik nr 3-oświadczenie o niekaralności karą dostępu do środków UFP


________________________________________________________________________

Nowy nabór – Ścieżka PS – dotacje inwestycyjne na tworzenie nowych miejsc pracy w PS!!
Facebook
Ułatwienia