Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:

  • prawa pracy;
  • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej;
  • prawa cywilnego;
  • spraw karnych;
  • spraw administracyjnych;
  • ubezpieczenia społecznego;
  • spraw rodzinnych;
  • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
  • związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych (dot. kobiet w ciąży)
Nieodpłatna Pomoc Prawna oraz Obywatelska – Zakres informacji
Facebook
Accessibility