Wymagane dokumenty podczas osobistego spotkania:
• dokument potwierdzający tożsamość;
• dokumentacja sprawy np. umowa, akt notarialny, wezwanie, itp.

Nieodpłatna Pomoc Prawna oraz Obywatelska, Nieodpłatna Mediacja – Wymagane dokumenty
Facebook