Od 01 stycznia 2019 r. dokumenty nie są wymagane.

  • oryginał albo odpis decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej,
  • ważna Karta Dużej Rodziny,
  • zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 roku o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennej o okresu powojennego,
  • ważna legitymacja weterana albo legitymacja weterana poszkodowanego, o których mowa
    w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 roku o weteranach działań poza granicami kraju,
  • dokument tożsamości
  • oświadczenie, iż zachodzi co najmniej jedna z wymienionych okoliczności.
Nieodpłatna Pomoc Prawna oraz Obywatelska – Wymagane dokumenty
Facebook
Accessibility