Z głębokim żalem informujemy, iż w dniu 05.01.2021 r.  pożegnaliśmy Członka naszego Stowarzyszenia, wspaniałego człowieka i oddanego przyjaciela Śp. Józefa Bila.
Przez wiele lat Śp. Józef był członkiem Zarządu oraz aktywnym członkiem Stowarzyszenia „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” zaangażowanym w działania na rzecz lokalnej społeczności.

Zawsze pogodny, wyważony, profesjonalny… 
Z życzliwością służył radą i pomocą.
Jego odejście stanowi dla nas niepowetowaną stratę.
Łącząc się w bólu składamy najszczersze wyrazy współczucia Rodzinie i Przyjaciołom
Śp. Józefa Bila
oraz zapewniamy o naszej pamięci. 

Zarząd, Pracownicy i Członkowie
Stowarzyszenia „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno”

Niech odpoczywa w spokoju…
Facebook