W siedzibie Stowarzyszenia „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” – 21 listopada 2023 roku miało miejsce kolejne szkolenie pn. „Możliwe źródła pozyskiwania środków na realizację działań statutowych organizacji pozarządowych” – wybrane przykłady”, które mogło dojść do realizacji dzięki wsparciu Centrum Organizacji Pozarządowych.
Trenerka – Małgorzata Pluto-Prądzyńska zapoznała słuchaczy z zagadnieniami finansowania przy pomocy członków organizacji, poruszając również temat składek członkowskich, zasad odpłatnej działalności pożytku publicznego oraz darowizn.
Prowadząca omówiła także finansowe aspekty współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi, w część których wchodzą zagadnienia realizacji zadań publicznych, małych grantów, inicjatyw lokalnych, funduszy UE. Trenerka przedstawiła także temat finansowania przy pomocy dużych instytucji oraz przedsiębiorstw.

Szkolenie było elementem realizowanego przez Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” projektu pt. „Wsparcie prowadzenia i rozwój Centrum Organizacji Pozarządowych dla subregionu południowego woj. pomorskiego”, który został dofinansowany przez Województwo Pomorskie w ramach zadania publicznego pn. „Wspieranie powiatowych Centrów Wsparcia dla pomorskich organizacji pozarządowych m.in. w zakresie doradztwa, mentoringu, organizacji szkoleń i warsztatów oraz organizacji spotkań sieciujących

„Możliwe źródła pozyskiwania środków na realizację działań statutowych organizacji pozarządowych” – wybrane przykłady.”,
Facebook