Eurodesk to europejski program informacyjny dla młodzieży, osób pracujących z młodzieżą i organizacji młodzieżowych, działający w 35 państwach. Wspierany jest merytorycznie i finansowo przez Komisję Europejską  i Ministerstwo Edukacji Narodowej. Eurodesk działa na trzech poziomach – europejskim, krajowym i regionalnym. Konsultanci w całej Europie mają ze sobą stały kontakt on-line. Dzięki temu informacje są aktualne i szybko przekazywane.

Eurodesk posiada wiadomości o stypendiach zagranicznych, praktykach, stażach, kursach językowych oraz współpracy między szkołami. Zbiera informacje o programach i organizacjach europejskich, np. książki, broszury i inne publikacje. Każdy, kto poszukuje takich informacji może udać się do siedziby Eurodesk i uzyskać informacje bezpośrednio, telefonicznie lub zadać pytanie drogą elektroniczną. Wszystkie usługi świadczone są bezpłatnie.

Więcej informacji dowiecie się odwiedzając nasz Lokalny Punkt Informacyjny EURODESK POLSKA w Debrznie oraz on-line na www.eurodesk.pl

Lokalny Punkt Informacyjny EURODESK POLSKA w Debrznie!!!
Facebook
Accessibility