Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu człuchowskiego

Dni przyjęć Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej dla Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie oraz Okręgowej Rady Adwokackiej w Koszalinie – Człuchów, Al. Wojska Polskiego 5 Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dla organizacji pozarządowej – Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” ul. Ogrodowa 26, 77-310 Debrzno
poniedziałek

13.00 – 17.00
Radca prawny / Mediator

8.00 – 12.00
Mediator
osoba o której mowa w art. 11 pkt 2 ustawy
o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadomości prawnej
z dnia 5 sierpnia 2015 roku

wtorek 15.00 – 19.00
Adwokat / Mediator
12.30 – 14.30
Mediator
16.00 – 18.00
osoba o której mowa w art. 11 pkt 2 ustawy
o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadomości prawnej
z dnia 5 sierpnia 2015 roku
środa 15.30 – 19.30
Radca prawny
12.30 – 16.30
Mediator
osoba o której mowa w art. 11 pkt 2 ustawy
o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadomości prawnej
z dnia 5 sierpnia 2015 roku
czwartek 15.00 – 19.00
Adwokat
11.00 – 13.00
Mediator
16.00 – 18.00
osoba o której mowa w art. 11 pkt 2 ustawy
o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadomości prawnej
z dnia 5 sierpnia 2015 roku
piątek 8.00 – 10.00
Adwokat
15.30 – 17.30
Radca prawny
8.00 – 12.00
Mediator
osoba o której mowa w art. 11 pkt 2 ustawy
o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadomości prawnej
z dnia 5 sierpnia 2015 roku

Zadanie publiczne pn. Bezpłatna pomoc prawna oraz obywatelska na co dzień dla każdego, realizowane w ramach prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie miasta Debrzna w 2019 roku na zasadach, o których mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U.2017.2030 ze zm.) oraz ustawie z dnia 15 czerwca 2018 roku o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2018.1467) jest finansowane z budżetu państwa z części będącej w dyspozycji wojewodów przez udzielenie dotacji celowej Starostwu Powiatowemu w Człuchowie.

Lokalizacja punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Obywatelskiej, Nieodpłatnej Mediacji – powiat człuchowski
Facebook
Accessibility