Od 1 kwietnia 2019r. w powiecie chojnickim rozpoczęło działalność nowe przedsiębiorstwo społeczne. Jest to Spółdzielnia Socjalna Lobella założona z inicjatywy Fundacji LGR Morenka i Fundacji Sandry Brdy. Przedsiębiorstwo to otrzymało dofinansowanie z Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Debrznie.

W spółdzielni zatrudnienie znalazło 7 osób bezrobotnych z powiatu chojnickiego. Będą się oni zajmować pielęgnacją terenów zielonych. Obszar działania Lobelli jest bardzo szeroki. Spółdzielnia dostaje zlecenia z całej Polski, planowane jest też świadczenie usług za granicą.

Początek działań spółdzielni jest bardzo obiecujący, dlatego w planach jest zakup dodatkowego sprzętu do pracy przy terenach zielonych, jak i zatrudnienie kolejnych osób.

Z uwagi na to, że spółdzielnia ma na celu reintegrację społeczno-zawodową, zatrudnienie objęłoby osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.

W maju br. ma powstać strona internetowa Lobelli.

Prezesem Spółdzielni jest Pani Grażyna Wera-Malatyńska.

 

Lobella Spółdzielnia Socjalna Osób Prawnych

ul. Rybacka 10

89-606 Charzykowy

 

LOBELLA Spółdzielnia Socjalna Osób Prawnych dba o tereny zielone
Facebook
Accessibility