Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” w partnerstwie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Debrznie i Psychologicznym Studium Pomocy i Rozwoju Lucyna Borzyszkowska, rozpoczęło realizację  II edycji projektu pn. „Kurs na reintegrację i pracę”.

 1. Kto może wziąć udział w projekcie.

Projekt skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z  gmin Debrzno, Koczała, Czarne, Przechlewo Brusy, Czersk, Chojnice (gmina wiejska oraz miejska), w szczególności do osób niepełnosprawnych, korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, bezrobotnych zarejestrowanych w PUP i zakwalifikowanych do III profilu pomocy, nieaktywnych zawodowo i osób z niskim wykształceniem lub jego brakiem.

 1. Oferta projektu.

 W ramach projektu oferujemy:

 • kursy/szkolenia: Opiekun w żłobku/klubie dziecięcym, Magazynier, Operator maszyn budowlanych (koparko-ładowarki, koparki itp.), Kelner/barman, Pielęgnacja terenów zielonych, Spawanie z egzaminem instytutu spawalnictwa zgodnie z normą PNEN metoda 135, Obsługa programów finansowo – księgowych, Wykańczanie wnętrz (np. glazurnik, tapeciarz, malarz itp.), Rękodzieło artystyczne, Stolarz,
 • stypendium szkoleniowe do wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnego,
 • organizację staży zawodowych wraz ze stypendium stażowym w wysokości
  1600 zł netto/m-c,
 • organizację praktyk zawodowych,
 • zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7/osobą zależną,
 • zwrot kosztów dojazdu na szkolenia/kursy i staże zawodowe,
 • poczęstunek podczas zajęć,
 • pośrednictwo pracy.
 1. Rekrutacja do projektu rozpoczyna się 28.08.2017 r. i trwać będzie do 29.09.2017 r.

Udział w projekcie jest bezpłatny!

Formularze rekrutacyjne dostępne są w siedzibie Stowarzyszenia, Ośrodka Pomocy Społecznej
w Debrznie oraz na stronach internetowych tych instytucji.

Przyjmowane będą do 29.09.2017r. w siedzibie Stowarzyszenia „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno”

 1. Kontakt: Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” ul. Ogrodowa 26,
  77- 310 Debrzno, osoba do kontaktu Przemysław Bugaj – koordynator projektu,
  /faks: 598335750 lub 502043654, e-mail: p.bugaj@stowdeb.pl, facebook.com/stowdeb.

Formularz zgłoszeniowy

Kursy/ szkolenia/ staże zawodowe- rusza II-gi nabór do projektu- udział bezpłatny- zapraszamy!
Facebook
Ułatwienia