Kilka słów, Kto może zostać uczestnikiem Klubu Wsparcia Dziennego.

Zgodnie z Regulaminem konkursu, w ramach którego realizowany jest projekt, Uczestnik/Uczestniczka projektu musi spełniać definicję osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.  Do grona ww. osób zaliczają się:

👉 osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej LUB
👉 osoby, które spełniają chociaż jedną przesłankę wskazaną w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (zajrzyj tutaj i sprawdź, czy się kwalifikujesz https://lexlege.pl/ustawa-o-pomocy-spolecznej/art-7/) LUB
👉 osoby, o których mowa w ustawie o zatrudnieniu socjalnym, art. 1 ust. 2 (zajrzyj tutaj i sprawdź czy się kwalifikujesz https://lexlege.pl/ustawa-o-zatrudnieniu-socjalnym/art-1/) LUB
👉 osoby z niepełnosprawnościami, a także z zaburzeniami psychicznymi LUB
👉 osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa LUB
👉 osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań LUB
👉 osoby odbywające kary pozbawienia wolności LUB
👉 osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu LUB
👉 członkowie gospodarstw domowych sprawujący opiekę nad osobami z niepełnosprawnością.


Masz wątpliwości, czy spełniasz chociaż jedną ze wskazanych wyżej przesłanek?
Skontaktuj się z nami! Chętnie odpowiemy na Twoje pytania i wątpliwości
☎️ 59 8335750,
📧 a.kozicka@stowdeb.pl

REKRUTACJA TRWA DO 18 CZERWCA!

Kto może zostać Uczestnikiem/Uczestniczką projektu: „Klub Wsparcia Dziennego”
Facebook