Spółdzielnia Socjalna TUR z siedzibą w Chojnicach została założona w lipcu 2019 r. przez dwie jednostki samorządu terytorialnego z Chojnic – Miasto oraz Gminę.  Zakres działalności Spółdzielni to w głównej mierze usługi związane z zagospodarowaniem terenów zielonych oraz prace komunalne. Zapraszamy  do zapoznania się z krótkim materiałem filmowym.

 

 

Kontynuujemy cykl filmów przedstawiający Przedsiębiorstwa Społeczne z subregionu południowego województwa pomorskiego: Część II Spółdzielnia Socjalna TUR z Chojnic.
Facebook