Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych projektu Wojewódzkiego Programu Wyrównywania Szans Osób z Niepełnosprawnościami i Przeciwdziałania ich Wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocy w Realizacji Zadań na rzecz Zatrudniania Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2021 – 2030.
 
Konsultacje potrwają od 15 lutego do 16 marca br.
 

W związku z przyjęciem w dniu 9 lutego br. przez Zarząd Województwa Pomorskiego Uchwały Nr 128/223/21 w sprawie przyjęcia projektu Wojewódzkiego Programu Wyrównywania Szans Osób z Niepełnosprawnościami i Przeciwdziałania ich Wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocy w Realizacji Zadań na rzecz Zatrudniania Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2021 – 2030, zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dokumentu, które trwać będą od 15 lutego do 16 marca 2021 roku.

Wszelkie uwagi do dokumentu prosimy przekazywać w formularzu konsultacyjnym drogą e-mailową na adres: m.pazik@pomorskie.eu.

Dokumentacja

W załączeniu przekazujemy następujące dokumenty:

Konsultacje społeczne projektu Wojewódzkiego Programu Wyrównywania Szans Osób z Niepełnosprawnościami 2021-2030
Facebook
Accessibility