Stowarzyszenie ?Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno? serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w konkursie kulinarnym na najlepszą potrawę lokalną z obszaru LGD Naszyjnika Północy. Konkurs odbędzie się 29 listopada br. W Restauracji Angelika, ul. Jeziorna 14, Debrzno. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody w postaci drobnego sprzętu AGD i akcesoriów kuchennych. Czekamy na zgłoszenia zarówno osoby indywidualne jak również właścicieli małych firm zainteresowanych produkowaniem lokalnych wyrobów np. cukierników, pszczelarzy, piekarzy itp., właścicieli gospodarstw agroturystycznych, restauratorów czy Koła Gospodyń Wiejskich. Podczas konkursu zostanie przedstawiona prezentacja nt. znaczenia systemu ochrony, promocji i rozwoju produkcji wyrobów lokalnych wraz z prezentacją produktów z terenu LGD Naszyjnik Północy wpisanych na Listę Produktów Tradycyjnych  prowadzoną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Laureaci konkursu oraz ich potrawy zostaną zaprezentowani w publikacji pn.: ?Produkt lokalny ? szansa na powstanie i wprowadzenie na rynek produktów z lokalnych zasobów?, która zostanie wydana przez Stowarzyszenie w ramach podsumowania projektu.

Konkurs organizowany jest w ramach realizowanego przez Stowarzyszenie ?Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno? projektu pn.: ?Promocja produktów lokalnych szansą na inicjowanie powstania lub wprowadzania na rynek produktów, których podstawę stanowią lokalne zasoby poprzez organizację konkursu i wydanie publikacji?. Operacja mająca na celu promocję produktów lokalnych poprzez dwuzadaniowe działania obejmujące organizację konkursu kulinarnego na potrawę regionalną obszaru LGD Naszyjnik Północy oraz wydanie publikacji nt. korzyści płynących z promocji kuchni regionalnej, a także procedur dot. wpisu produktów lokalnych na ministerialną listę produktów tradycyjnych, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania ?Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju? ? mały projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007?2013.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać na formularzu zgłoszeniowym za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres siedziby Stowarzyszenia, mailowo: stowdeb@pro.onet.pl, faksem: (59) 83 35 750 lub osobiście do dnia 27 listopada br.

Do pobrania:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

?Konkurs kulinarny na produkt lokalny z obszaru LGD Naszyjnik Północy
Facebook
Accessibility