Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy” serdecznie zaprasza do udziału w konkursie literackim pn.: „Kto zna Dzika”. Celem konkursu jest m.in. rozwijanie kreatywności, pobudzenie wyobraźni lokalnej społeczności, kultywowanie tradycji i historii Debrzna oraz możliwość wykazania inicjatywy twórczej poprzez opracowanie własnej interpretacji literackiej dotyczącej herbu miasta Debrzno.

Zadanie konkursowe polega na napisaniu autorskiej legendy – opowiadania o herbie Debrzna

Nagrodą jest publikacja najlepszych prac w wydanym zbiorze legend o herbie Debrzna.

Prace należy dostarczać do 10 września 2019 roku do godz. 15:00, do sekretariatu Stowarzyszenia „Na Rzecz Rozwoju Miasta
i Gminy Debrzno” ul. Ogrodowa 26, 77-310 Debrzno.

REGULAMIN KONKURSU

 

„Projekt dofinansowany w ramach Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY, ze środków Programu
FIO Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego”

 

 

Konkurs „Kto zna Dzika?”
Tagi:                
Facebook
Accessibility