Lokalny Punkt Informacyjny w Debrznie należący do Sieci Informacyjnej Funduszy Europejskich ?Pomorskie w Unii? przy współudziale Starostwa Powiatowego w Człuchowie serdecznie zapraszają na konferencję pn. ?Powiat człuchowski w Unii Europejskiej ? korzyści i nowe wyzwania?, która odbędzie się dnia 5 listopada 2010 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Stowarzyszenia ?Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno?.

Celem konferencji jest ukazanie korzyści wynikających z członkowstwa powiatu człuchowskiego w Unii Europejskiej oraz zachęcenie do realizacji projektów poprzez promocję ?dobrych praktyk?.

Program konferencji

 

9.30 ? 10.00

Rejestracja uczestników konferencji.

10.00 ? 10.10

Oficjalne otwarcie konferencji i powitanie gości – Aleksander Gappa ? Starosta powiatu człuchowskiego i Zdzisława Hołubowska ? Prezes Stowarzyszenia.

10.10 ? 10.40

Polska z perspektywy 6 lat członkostwa w Unii Europejskiej ? wykład – Kamil Zbroja ? trener specjalistyczny Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w Chojnicach.

10.40 ? 11.00

Starostwo powiatowe liderem rozwoju społeczno – gospodarczego powiatu człuchowskiego ? Aleksander Gappa,- Starosta powiatu człuchowskiego, Zdzisława Rachubiński – naczelnik wydziału gospodarki i integracji europejskiej.

11.00 ? 11.20

Przerwa kawowa.

11.20 ? 12.30

Przykłady ?dobrych praktyk? ? prezentacje zrealizowanych projektów przez przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego:

Gmina Człuchów, Miasto Człuchów, Miasto i Gmina Czarne, Miasto i Gmina Debrzno, Gmina Koczała, Gmina Przechlewo, Gmina Rzeczenica.

12.30 ? 12.40

Realizacja projektów systemowych z zakresu pomocy społecznej na terenie powiatu człuchowskiego ? Jacek Janusz ? Dyrektor Ośrodek Pomocy Społecznej
w Debrznie, przedstawiciel Partnerstwa OSP i PCPR w powiecie człuchowskim

12.40 ? 12.50

Europejski Fundusz Społeczny źródłem wsparcia rynku pracy ? Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie ? Hanna Cieplicka, Krzysztof Kędra

12.50? 13.00

Szkoła spełnionych marzeń ? projekty edukacyjne powiatu człuchowskiego – Zespół Szkół Społecznych w Człuchowie – Mirosława Podgórska, Aleksandra Kurowska.

13.00 – 13.10

Organizacje pozarządowe jako podmioty wspierające rozwój lokalny
na przykładzie działalności Stowarzyszenia ?Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy

Debrzno? ? Zdzisława Hołubowska ? Prezes Stowarzyszenia.

13.10 ? 13.30

Podsumowanie:

? wnioski,

– możliwości rozwoju z udziałem finansowania unijnego w latach 2014 – 2020 ? Kamil Zbroja.- trener specjalistyczny Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w Chojnicach.

13.30 – 14.10

Obiad.

14.10 ? 14.20

Informacja o zakresie usług świadczonych przez Lokalny Punkt Informacyjny
w Debrznie ?
Nina Pachura, kierownik Lokalnego Punktu Informacyjnego
w Debrznie.

14.20

Spotkanie informacyjne o zakresie usług świadczonych przez Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Chojnicach ? Joanna Adamiak-Nosińska ? kierownik Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w Chojnicach.

 

 

 

Konferencja pn. ?Powiat człuchowski w Unii Europejskiej ? korzyści i nowe wyzwania?
Facebook
Accessibility