Z uwagi na trwającą pandemię COVID-19 Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej z główną siedzibą w Debrznie postanowił wydłużyć termin na złożenie Wniosków dotacyjnych do dnia 25.01.2021 r.

Komunikat dotyczy naboru ciągłego dla GI, PES chcących przekształcić się w PS oraz dla PS  z dn. 21.10.2020 r.
Termin wydłużenia dotyczy  ETAPU II, w którym mogą wziąć udział tylko te grupy inicjatywne lub podmioty – zakwalifikowane do Ścieżki w wyniku pozytywnego przejścia ETAPU I.

—————————————————————————————————————————————————-
Katarzyna Dudzic

Kierownik OWES


Komunikat z dn. 16.12.2020 r. w sprawie wydłużenia terminu naboru na BIZNESPLANY
Facebook