Opiekunowie faktyczni osób niesamodzielnych z terenu powiatu człuchowskiego wciąż mogą składać Formularze zgłoszeniowe do projektu pn. „Klub Wsparcia Dziennego” dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Dnia 20 lipca br. Grupa Sterująca podjęła decyzję o wydłużeniu naboru Formularzy zgłoszeniowych do dnia 31 sierpnia br.

Opiekunem faktycznym – nieformalnym, zgodnie z definicją jest osoba pełnoletnia opiekująca się osobą potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, niebędąca opiekunem zawodowym i niepobierająca wynagrodzenia z tytułu sprawowania tej opieki, najczęściej członek rodziny.

Zakres wsparcia obejmuje:

  • warsztaty tematyczne z zakresu doskonalenia umiejętności opieki nad osobami niesamodzielnymi, w tym podstawowe zagadnienia z zakresu geriatrii i opieki nad seniorami, system opieki społecznej, zalecenia żywieniowe;
  • warsztaty z zakresu technik relaksacji i odporności na stres;
  • poradnictwo prawne i psychologiczne.

Zapewniamy:

  • zwrot kosztów dojazdów;
  • poczęstunek kawowy w trakcie zajęć;
  • zajęcia dostosowane do potrzeb czasowych grupy Uczestników/Uczestniczek;

Formularz zgłoszeniowy wraz Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie dostępny jest pod linkiem: http://stowdeb.pl/rekrutacja-do-projektu-pn-klub-wsparcia-dziennego-wlasnie-ruszyla/

Jednocześnie informujemy, iż nabór Formularzy zgłoszeniowych osób niesamodzielnych w ramach I tury został zakończony z dniem 19 lipca br. Obecnie przystąpiono do prac związanych z oceną złożonych dokumentów aplikacyjnych.

KOMUNIKAT! Rekrutacja do projektu „Klub Wsparcia Dziennego”
Facebook