KOMUNIKAT

Uprzejmie informujemy, że wprowadza się uzupełnienie do zapytania ofertowego nr 3/11/2016/OWES w pkt. VI. Kryteria wyboru- wybór oferty najkorzystniejszej dla części B- świadczenie usług doradztwa zawodowego.

Zamawiający w kryterium D – doświadczenie z zakresu indywidualnego lub grupowego doradztwa zawodowego dla osób pozostających bez zatrudnienia nie uwzględnił wartości punktowej w przypadku wykazania doświadczenia 300h doradztwa włącznie lub staż pracy do 1 roku włącznie jako doradca zawodowy, w związku z powyższym uzupełnia się o wartość: 0 pkt.

Ponadto w kryterium D – doświadczenie z zakresu indywidualnego lub grupowego doradztwa zawodowego dla osób pozostających bez zatrudnienia w przypadku doświadczenia powyżej 1000h lub staż pracy powyżej 5 lat jako doradca zawodowy włącznie- 100 pkt, błędnie wpisano 5 lat stażu pracy względem analogii przedstawionej w pozostałych ramach doświadczenia. W związku z powyższym wprowadza się zmianę niniejszego zapisu na: „powyżej 1000h lub staż pracy powyżej 4 lat jako doradca zawodowy włącznie- 100 pkt”, co stanowi pełną chronologię w wykazywanym doświadczeniu.

Powyższe uzupełnienie i zmiana nie mają wpływu na treść zapytania ofertowego w związku z czym nie wydłuża się terminu na składanie ofert.

Komunikat do zapytania ofertowego nr 3/11/2016/OWES
Facebook
Ułatwienia