KOMUNIKAT

Uprzejmie informujemy, iż rekrutacja do projektu
pn.: „Daj się zaktywizować po 30-stce!”
zostaje przedłużona do 12 października br. (włącznie)!

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zachęcamy do składania formularzy zgłoszeniowych dostępnych na stronie www.stowdeb.pl oraz w siedzibie
Stowarzyszenia „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno”
Ul. Ogrodowa 26
77-310 Debrzno

Zapraszamy osoby po 30 roku życia, pozostające bez pracy, zamieszkujące teren powiatu człuchowskiego, chojnickiego lub kościerskiego oraz należące do przynajmniej jednej z grup:
– osoby z niepełnosprawnością
– kobiety
– osoby długotrwale bezrobotne
– osoby o niskich kwalifikacjach
– osoby po 50 roku życia.

Osoba do kontaktu:
Anna Kozicka, tel. 59 83 35 750 wew.38, e-mail: a.kozicka@gmail.com

Komunikat
Facebook
Accessibility