Kolejna odsłona filmów promujących Przedsiębiorstwa Społecznej z terenu działania OWES Debrzno. Przedstawiamy Spółdzielnie Socjalną Czersk, jeden z najbardziej prężnie rozwijających się PES na terenie subregionu południowego województwa pomorskiego. 

Kolejny z filmów promujących PS z terenu subregionu południowego województwa pomorskiego.
Facebook
Accessibility