Od lipca 2020 roku, rozpoczęła się realizacja zadania nr 6 – Organizacja staży zawodowych dla Uczestników Projektu pn. „Przyszłość z pracą dla młodych”. Niniejszą formą wsparcia objęto 24 osoby w tym 19 kobiet i 5 mężczyzn.
Każda z osób przed organizacją stażu nabyła kompetencję lub kwalifikacje, dzięki którym zorganizowany został staż na stanowisku odpowiadający do odbytego wcześniej szkolenia. Doświadczenie zdobyte podczas tej formy wsparcia pozwala na weryfikację samego Uczestnika czy jego predyspozycje oraz pozostałe czynniki, które były niezbędne do wypracowania IPD, są adekwatne, zadowalające i pozwalające na znalezienie pracy w określonym zawodzie. 
Na chwilę obecną staże zawodowe zakończyło 19 osób, natomiast 5 Uczestników jest w trakcie odbywania stażu. 

Organizowane staże odbywały/ odbywają się na stanowiskach tj.:
– kosmetyczka,
– pracownik biurowy,
– pracownik gospodarczy,
– opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym,
– sprzedawca/ kasjer,
– cukiernik,
– pomocniczy robotnik przy uprawie roślin.

Cieszymy się niezmiernie z współpracy z pracodawcami, którzy w tym szczególnym okresie jakim jest pandemia, zgodzili się na organizację staży, przekazanie wiedzy i możliwość nabycia doświadczenia przez Uczestników.

 

Kolejny krok w kierunku aktywizacji zawodowej wykonany!
Facebook