We wtorek, 10 października 2023 r. odbyły się obchody Jubileuszu 25-lecia istnienia Stowarzyszenia „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno”. Uroczystość miała miejsce w XIV-wiecznym Zamku Krzyżackim w Człuchowie.

Splendoru wydarzeniu dodała nie tylko jego realizacja w tak dostojnym miejscu, ale także obecność zaproszonych gości, wśród zaproszonych osób mieliśmy przyjemność gościć m.in.:

  • Panią Sylwię Laskowską-Bobulę – Radną Sejmiku Województwa Pomorskiego,
  • Panią Marię Malcan – Wicestarościnę Powiatu Człuchowskiego,
  • Pana Wojciecha Kallasa – Burmistrza Debrzna,
  • Pana Mariusza Palucha – Wicestarostę Powiatu Chojnickiego,
  • Pana Ryszarda Szybajło – Burmistrza Człuchowa,
  • Pana Pawła Gibczyńskiego – Wójta Gminy Człuchów,
  • Pana Marcina Szulca – Wójta Gminy Rzeczenica,
  • Pana Krzysztofa Michałowskiego – Wójta Gminy Przechlewo,
  • Pana Grzegorza Pietrzaka – Wójta Gminy Koczała.

Poza wymienionymi włodarzami i przedstawicielami zaprzyjaźnionych i współpracujących z nami samorządów, na uroczystości obecni byli także dyrektorzy/dyrektorki, kierownicy/kierowniczki naszych stałych partnerów, czyli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego oraz Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdańsku,
a także powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, Urzędów Pracy, Ośrodków Pomocy Społecznej oraz szkół powiatów człuchowskiego, chojnickiego i kościerskiego.

Uroczystość była przede wszystkim okazją do prezentacji dorobku naszej organizacji, która na przestrzeni 25 lat pozyskała ponad 32 mln zł na realizację ponad 400 projektów na rzecz społeczności lokalnej miasta i gminy Debrzno, powiatu człuchowskiego, a także chojnickiego, kościerskiego, kartuskiego, bytowskiego oraz sępoleńskiego i złotowskiego.

Prezentacja dorobku Stowarzyszenia była także laudacją dla pracy Prezeski i inicjatorki powstania Stowarzyszenia – Pani Zdzisławy Hołubowskiej, która tego dnia bardzo długo odbierała gratulacje i kwiaty od zaproszonych gości. Podziękowania i wyrazy uznania skierowane zostały do wszystkich obecnych i byłych członków Zarządu Stowarzyszenia.

Ponadto, w czasie uroczystości Panią Prezes spotkało kolejne wyróżnienie: Pani Prezes Zdzisława Hołubowski otrzymała nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego „Pomorskie dla Seniorów” w kategorii „Zwyczajna-Niezwyczajna Seniorka” za jej pracę na rzecz lokalnej społeczności senioralnej. Nagrodę w imieniu Marszałka Województwa wręczyli Radna Sejmiku Województwa Pomorskiego – Sylwia Laskowska – Bobula oraz Burmistrz Debrzna Wojciech Kallas.

Żaden event nie może się odbyć bez odpowiednio dobranej muzyki. Oprawa muzyczna wydarzeń jest kluczowym elementem tworzącym unikalną, jedyną w swoim rodzaju atmosferę podczas spotkania. Za wyjątkową i uroczystą atmosferę muzyczną naszego Jubileuszu odpowiadał smyczkowy QUARTET CLASSIC. Dziękujemy Muzykom z QUARTETU za wszytkie piękne dźwięki, jaki nas uraczyli podczas wydarzenia.

Uroczystość jubileuszowa była także okazją do przeprowadzenia bardzo ważnej DEBATY z zakresu WSPÓŁPRACY MIĘDZYSEKTOROWEJ, pt. „Wzmocnienie współpracy międzysektorowej i zasady budowania partnerstw”, o czym piszemy w oddzielnym artykule.

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim obecnym na uroczystości gościom oraz sponsorom i darczyńcom, dzięki ofiarności których możliwa była realizacja tak znamienitego wydarzenia!

Zadanie było elementem realizowanego przez Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” projektu pt. „Wsparcie prowadzenia i rozwój Centrum Organizacji Pozarządowych dla subregionu południowego woj. pomorskiego”, który został dofinansowany przez Województwo Pomorskie w ramach zadania publicznego pn. „Wspieranie powiatowych Centrów Wsparcia dla pomorskich organizacji pozarządowych m.in. w zakresie doradztwa, mentoringu, organizacji szkoleń i warsztatów oraz organizacji spotkań sieciujących

Jubileusz Stowarzyszenia i……….ponad 32 mln złotych dla społeczności lokalnej w ciągu 25 lat działalności!!!!! 
Facebook