Przypominamy, że konkurs o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020 mający na celu wyróżnienie tych podmiotów, które z powodzeniem łączą działalność ekonomiczną ze społecznym zaangażowaniem, został wydłużony do 31 lipca 2020r. Pozostały zatem już tylko dwa tygodnie na zgłoszenie swojego udziału.

Chętnych do udziału w konkursie zachęcamy do skorzystania z pomocy  Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Debrznie przy wypełnianiu formularza zgłoszeniowego.

Kontakt: Katarzyna Berezowska – konsultantka ds. ekonomii społecznej, 882 064 279

Doradztwa w tym zakresie udziela Tadeusz Podymiak – doradca OWES.

Jednocześnie przypominamy, że konkurs skierowany jest do:

 • podmiotów ekonomii społecznej
 • przedsiębiorstw społecznych
 • jednostek samorządu terytorialnego

O certyfikat można ubiegać się w 5 kategoriach:

 • Kategoria I. Debiut roku.
 • Kategoria II. Najlepszy pracodawca.
 • Kategoria III. Sukces rynkowy.
 • Kategoria IV. Przedsięwzięcie PES współfinansowane ze środków zwrotnych EFS.
 • Kategoria V. Społecznie odpowiedzialny samorząd.

W ramach nagród przewidziano:

 • nagrody rzeczowe w postaci wyposażenia związanego z prowadzoną przez laureata działalnością
 • nagranie filmu promocyjnego 
 • udział w targach branżowych
 • nagrody pieniężne

a) za zajęcie 1 -3 miejsca – pakiet wsparcia o wartości 10 000 zł (laureaci);
b) za przyznanie certyfikatu znaku jakości – pakiet wsparcia o wartości 3 000 zł (podmioty certyfikowane).

W ramach pakietów wsparcia przewidzianych w kategoriach I – IV, laureat/podmiot certyfikowany będzie mógł korzystać z doradztwa, szkoleń oraz innych form wsparcia swojej działalności, przewidzianych w systemie certyfikacji. Pakiety dadzą możliwość uzyskania bezpłatnych usług, dostosowanych do potrzeb laureatów i certyfikowanych podmiotów. Mają one na celu przede wszystkim podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry.

Szczegółowe informacje na temat konkursu 

 

 

Jeszcze tylko dwa tygodnie na zgłoszenie udziału w konkursie o Znak Jakości Społecznej i Solidarnej 2020
Facebook
Accessibility