Wypełnienie i przesłanie do skarbówki deklaracji CIT-8, to obowiązek każdej organizacji pozarządowej – nawet tej najmniejszej. Elektroniczna forma CIT-8 jest wyzwaniem. Czy wszystkie NGO muszą składać deklaracje CIT-8 elektronicznie? Kto może to zrobić na papierze?

Obowiązek każdej organizacji pozarządowej

Wypełnienie formularza CIT-8 oraz wysłanie go do urzędu skarbowego, w standardowym (ustawowym) terminie 3 miesięcy po zakończeniu roku (zwykle do 31 marca) jest obowiązkiem każdej organizacji pozarządowej (nawet jeśli zdecydowała się na prowadzenie uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów).

CIT-8 to informacja o tym, jakie organizacja miała przychody i koszty w poprzednim roku podatkowym, a także czy będzie płaciła podatek dochodowy od osób prawnych. Zakres działalności większości organizacji sprawia, że zazwyczaj korzystają one ze zwolnienia z płacenia podatku dochodowego od osób prawnych, jednak muszą to wykazać m.in. właśnie za pomocą formularza CIT-8.

W 2021 r. składamy CIT-8, rozliczając się za rok 2020.

Kto może sporządzić CIT na papierze

Ogólna zasada jest taka, że CIT-8 sporządzamy i wysyłamy w formie elektronicznej (z elektronicznymi płatnymi podpisami). Jest jednak grupa podmiotów, która uzyskała prawo do złożenia CIT-8 analogowo – czyli sporządzenia go w wersji papierowej z odręcznymi podpisami.

Jakie organizacje mogą składać CIT w formie papierowej? Możliwość ta dotyczy organizacji, które:

  • mają wszystkie dochody zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych oraz
  • nie składały za 2020 roku żadnego PIT np. w związku z zatrudnianiem lub płaceniem tego podatku za osoby prywatne.

artykuł 27a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Zeznanie, o którym mowa w art. 27 ust. 1, może być składane w postaci papierowej przez podatników, którzy osiągają wyłącznie dochody wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 oraz nie są obowiązani do sporządzenia deklaracji lub informacji, o których mowa w art. 35 ust. 10, art. 38 ust. 1a i 1b, art. 39 ust. 1-4, art. 42 ust. 1a-4, art. 42a ust. 1 i art. 42e ust. 5 i 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jeśli organizacja sporządza CIT-8 papierowo, może skorzystać z elektronicznego formularza, wypełnić go w komputerze, po czym wydrukować. Może też najpierw wydrukować pusty formularz, a następnie wypełnić go ręcznie. Niezależnie od tego co wybierze, wydrukowany formularz trzeba będzie jeszcze podpisać – ręcznie.

Deklarację papierową można wysłać pocztą (listem poleconym) lub zanieść osobiście do swojego urzędu skarbowego (i uzyskać potwierdzenie złożenia).

Pozostałe organizacje pozarządowe składają CIT-8 elektronicznie

Organizacje, które nie spełniają warunków opisanych powyżej składają CIT-8 w formie elektronicznej. CIT-8 można sporządzić elektronicznie:

Obecnie do wysyłania CIT-8 w formie elektronicznej konieczny jest kwalifikowany podpis elektroniczny. Koszt „wyrobienia” takiego podpisu to kilkaset zł, plus ewentualne opłaty za przedłużenie jego ważności w kolejnych latach.

O wysłanie elektronicznego CIT można też poprosić biuro księgowe (zlecić). Przy wysyłce jednej deklaracji koszty będę mniejsze niż przy wykupieniu podpisu. Ten sposób wysłania deklaracji omawialiśmy już przy okazji przypominania o obowiązku wysłania w styczniu PIT-ów pracowniczych. W przypadku CIT-8 możemy postąpić tak samo.

Biuro księgowe – CIT-owa poczta

Możliwe są dwie opcje:

  1. biuro na podstawie przekazanych przez organizację informacji, z pomocą używanego przez nie oprogramowania, sporządza deklarację CIT-8 i korzystając z podpisu kwalifikowanego wysyła ją do fiskusa.
  2. organizacja sama sporządza deklarację, używając formularza z portalu podatkowego, przekazuje ją wypełnioną do biura, a biuro wysyła (korzystając z darmowej wtyczki do PDF lub aplikacji e-Deklaracje Desktop, dostępnych w portalu podatkowym), podpisując posiadanym płatnym podpisem kwalifikowanym.

Druga opcja powinna być tańsza: praca biura sprowadza się tu do wysyłki dostarczonych dokumentów. W pierwszej dochodzi użycie profesjonalnego oprogramowania i praca polegająca na wpisaniu danych do deklaracji.

W jednym i drugim przypadku wysyłka musi być poprzedzona upoważnieniem konkretnej osoby z biura, która podpisze i wyśle CIT-8 organizacji. Upoważnienie takie trzeba złożyć w urzędzie skarbowym. Można to zrobić w formie tradycyjnej (papierowej) lub elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP. Upoważnienie składamy na druku UPL-1. Wysyłka musi być dokonana do końca marca (zobacz termin poniżej), a trzeba się liczyć się z tym, że rejestracja upoważnienia w systemie fiskusa może potrwać. Procedura tej nie powinniśmy więc odkładać do ostatniej chwili!

Upoważnienie do wysyłki elektronicznej: https://www.podatki.gov.pl/pelnomocnictwa/formularze-pelnomocnictwa/


Zanim deklarację CIT-8 wyślemy trzeba ją oczywiście sporządzić. Wpisać w odpowiednie rubryki odpowiednie kwoty, a jeszcze wcześniej „pozyskać” je od księgowego/księgowej. Sporządzanie deklaracji jest w gruncie rzeczy znacznie bardziej czasochłonne i trudniejsze niż jej wysyłanie. Dlatego co roku staramy się przygotować dla WAS instrukcję, jak to robić. Najnowsza instrukcja już wkrótce – nie przegapcie informacji, jak wypełnić CIT-8 w 2021 roku!

Termin na wysłanie CIT-8 w 2021 roku

Standardowy termin na wysłanie deklaracji CIT-8, zapisany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych – „do końca trzeciego miesiąca roku następnego”. Dla większości organizacji pozarządowych oznacza to konieczność wysłania deklaracji do do 31 marca (dla NGO-sów, których rok obrotowy/podatkowy jest taki sam, jak kalendarzowy). 

Jak na razie obowiązuje termin standardowy. Czy do 31 marca sytuacja może się zmienić?

W 2020 r. termin na wysyłkę deklaracji został zmieniony (przesunięty) z powodu pandemii. Nie ma jeszcze informacji, żeby przesunięcie nastąpiło też w tym roku.

źródło: ngo.pl

Jak organizacje pozarządowe składają CIT-8 w 2021 roku
Facebook
Accessibility