Szanowni Państwo,
informujemy, iż Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” w okresie od 1 stycznia 2020 roku realizuje dwa zadania publiczne z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa, które finansowane jest z budżetu państwa w części będącej w dyspozycji wojewodów przez udzielenie dotacji celowej Starostwu Powiatowemu w Człuchowie oraz zadanie publiczne pn. Realizacja zadania publicznego polegającego na powierzeniu prowadzenia
w 2020 roku na terenie powiatu złotowskiego 2 punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego
, które finansowane jest z budżetu państwa w części będącej w dyspozycji wojewodów przez udzielenie dotacji celowej Starostwu Powiatowemu w Złotowie.

Podstawą udzielenia nieodpłatnej porady prawnej lub/i obywatelskiej jest złożenie przez osobę uprawnioną oświadczenia, iż nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej !!

Z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu złotowskiego, w pierwszej kolejności może skorzystać osoba uprawniona po wcześniejszej rejestracji:

– telefonicznej pod nr 509 709 724 (od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 11.00)
– w elektronicznym systemie rejestracyjnym na stronie: http://powiat-zlotow.npp-24.p

Z nieodpłatnej pomocy prawnej lub/i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu człuchowskiego, w pierwszej kolejności może skorzystać osoba uprawniona po wcześniejszej rejestracji:

– telefonicznej pod nr 502 043 654 lub 59 833 57 50

Informujemy
Facebook
Accessibility