Przypominamy, że 22 i 23 maja 2018r. odbędzie się kolejne szkolenie dla Grup Inicjatywnych w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Debrznie”.

Temat szkolenia: Tworzenie biznesplanu

22.05.2018r. – w Człuchowie w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym (os. Wazów 1)

23.05.2018r. – w Chojnicach w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym (ul. Piłsudskiego 30b)

Program szkolenia:

Czas Moduł/Ćwiczenie Omówienie
9.00-11.15 Wprowadzenie

Podstawowe pojęcia o ekonomii społecznej.

Rola, funkcja oraz ogólne zasady tworzenia biznesplanu.
11.15-11.30 Przerwa
11.30-13.00 Struktura standardowego biznesplanu. Charakterystyka przedsięwzięcia: opis planowanego przedsięwzięcia, charakterystyka działalności przedsiębiorstwa społecznego, opis produktu i usługi oraz pozycji na rynku, analiza rynku i strategia marketingowa
13.00-13.30 Przerwa obiadowa
13.30-15.00 Przygotowywanie poszczególnych części biznesplanu Zasoby ludzkie, plan inwestycyjny, harmonogram działań, uproszczony bilans, rachunek zysków i strat.

Szkolenie poprowadzi Grażyna Bolewska z Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku.

 

W przyszłym tygodniu rozpocznie się doradztwo zawodowe i wsparcie psychologiczne dla osób przewidzianych do zatrudnienia w przedsiębiorstwach społecznych. Terminy będą ustalane z Państwem telefonicznie albo podczas najbliższego szkolenia.

W razie pytań prosimy o kontakt:

grupy z powiatu człuchowskiego – Dominika Wegner, tel. 882 063 071

grupy z powiatu chojnickiego – Katarzyna Berezowska, tel. 882 064 279

 

Niedługo odbędzie się też spotkanie z doradcą biznesowym w sprawie sporządzania biznesplanów.

 

III szkolenie i doradztwo dla Grup Inicjatywnych
Facebook