To już II-gie Targi Ekonomii Społecznej, które zorganizowano w ramach działań Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej z główną siedzibą w Debrznie.

W dniu 28 listopada br. w Kościerzynie (Sala Szopińskiego, ul. 3 Maja 9a) odbyły się II-gie Targi Ekonomii Społecznej pod hasłem: „Ekonomia Społeczna w Rewitalizacji”. Głównym organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” – Lider projektu pt.: „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Debrznie”. Natomiast współorganizatorami byli: Burmistrz Miasta Kościerzyna oraz  Wójtowie Gmin: Kościerzyna, Nowa Karczma i Stara Kiszewa.

Podczas Targów gościliśmy Podmioty Ekonomii Społecznej, które miały okazję zaprezentować  szerszemu gronu odbiorców swoje wyroby/ usługi. W odpowiedzi na nasze zaproszenie udział w wydarzeniu wzięły:

 • Warsztaty Terapii Zajęciowej z Brus pod kierownictwem p. Renaty Reszka (przygotowano stoisko z ozdobami świątecznymi wykonanymi przez podopiecznych Warsztatów),
 • Warsztaty Terapii Zajęciowej z Kościerzyny pod kierownictwem p. Karoliny Mikołajewskiej-Boszka (podopieczni mieli okazję  zaprezentować swoje wyroby oraz przygotowali dla wszystkich gości pyszny poczęstunek),
 • Fundacja „Ocalić Od Zapomnienia” – reprezentowana przez Prezesa p. Karolę Bober (w ofercie podczas wydarzenia świeże pieczywo),
 • Spółdzielnia Socjalna w Chojnicach – reprezentowana przez Prezesa p. Marka Pestkę (stoisko ze świecami okolicznościowymi),
 • Fundacja Wspólnoty Burego Misia im. Bogdana Jańskiego z Kaszub (Nowy Klincz) – degustacja serów oraz własnoręcznych wyrobów mleczarskich.

Całość wydarzenia otworzyła p. Zdzisława HołubowskaPrezes Stowarzyszenia „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” w towarzystwie  p. Michała Majewskiego Burmistrza Miasta Kościerzyna oraz p. Andrzeja Pollaka Wójta Gminy Nowa Karczma. Następnie p. Ewa FilipskaAnimatorka Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej i konsultantka ds. ES  przedstawiała Program Targów i zaprosiła p. Ewę ChmieleckąNaczelnika Wydziału Rozwoju Urzędu Miasta Kościerzyna do zaprezentowania projektu rewitalizacyjnego pt.: „Rewitalizacja Osiedla Tysiąclecia-Kartuska szansą rozwoju dla całej Kościerzyny”. Bez wątpienia Kościerzyna poprzez realizację wszystkich zaplanowanych działań zmierza do wzmocnia aspektu społecznego w procesie zmian, jakie mają nastąpić przy okazji prac remontowo-adaptacyjnych.

Kolejną częścią spotkania była debata pt. „Ekonomia Społeczna w Rewitalizacji”, którą poprowadziła p. Katarzyna Dudzic Kierownik Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej z główną siedzibą w Debrznie. W debacie wzięli udział przedstawiciele projektów rewitalizacyjnych z subregionu południowego Województwa Pomorskiego tj.:

 • p. Agnieszka Malicka – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Człuchowie,
 • p. Ilona Sołtyk-Grabowska – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach,
 • p. Wojciech Jaszewski- Urząd Miejski w Brusach,
 • p. Łukasz Jurkowlaniec – Urząd Miasta i Gminy Debrzno,
 • Ewa Chmielecka – Urząd Miasta Kościerzyna,
 • p. Agnieszka Wlizło – członek zespołu ds. rewitalizacji, przedstawicielka Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w Gdańsku.

Żarzyła dyskusja w odpowiedzi, m.in. na pytania: Która z części składowych procesu rewitalizacji: inwestycyjna czy miękką- nawiązującą do człowieka była/jest  trudniejsza i dlaczego? oraz Czy macie Państwo poczucie, że im większe zaangażowanie społeczeństwa lokalnego tym lepsze efekty/ rezultaty w procesie rewitalizacji? – nie miała końca 🙂

Procesy rewitalizacyjne, które w ostatnim czasie nabierają tempa, to niezwykłe działania, które skupiają w sobie nie tylko milionowe inwestycyjne na obszarach zdegradowanych, ale i wyciągają pomocną doń do mieszkańców.
Szczegółowe etapy diagnoz  przy użyciu wielu narzędzi, np. spacery badawcze czy konsultacje społeczne oraz oraz ich różnorodny przebieg, to nie lada wyzwanie.

Niemniej jednak wnioski dyskutantów są jednoznaczne:
– to człowiek jest najważniejszy w procesie rewitalizacji,
– zdecydowanie trudniejsza i bardziej czasochłonna była diagnoza przeprowadzona wśród społeczności lokalnej (zdiagnozowanie głównych problemów i znalezienie rozwiązania – wyjście na przeciw oczekiwaniom ludzi),
– REWITALIZACJA to reakcja na kumulację stanów kryzysowych (kryzys ma zawsze wiele twarzy); proces wyprowadzenia ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych prowadzony w sposób kompleksowy poprzez: społeczność, przestrzeń i gospodarkę.

Wydarzenie uświetniła również prezentacja p. Agaty ChrulKierownika Referatu Biura ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Gdańsku. Pani Chrul opowiedziała o działaniach jakie Samorząd Województwa Pomorskiego podejmuje, aby wspierać organizacje pozarządowe. Warto podkreślić, że wszystkie projekty rewitalizacyjne prowadzone będą w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi i to głownie one odpowiedzialne są za usługi społeczne/ działania na rzecz ludzi.

Na koniec w ramach podsumowania, jak ważną rolę odgrywa człowiek i jakie są efekty współpracy w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej ludzi defaworyzowanych w społeczeństwie i  na rynku pracy, opowiedziała
p. Justyna Rozbicka-Stanisławkaczłonek Rady Zatrudnienia Socjalnego, Dyrektor Centrum Integracji Społecznej w Gdańsku, Przewodnicząca Pomorskiego Konwentu CIS KIS.

Tak o to Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej poruszył temat rewitalizacji i zachęcił, aby przyjrzeć się bliżej temu, co w okół nas i jak ważne jest łączenie wieloaspektowości w swoich działaniach.

Serdecznie dziękujemy za udział w naszym wydarzeniu oraz za zaangażowanie:)

Prezentacje podczas spotkania:

Prezentacja CIS Gdańsk 28.11.2018
Prezentacja_UM Kościerzyna 28.11.2018
Rewitalizacja Dzielnicy Dworcowej w Chojnicach_prezentacja TES_Ilona Sołtyk
Prezentacja – Rewitalizacja MOPS Człuchów
Prezentacja -Rewitalizacja – Gmina Brusy
Rewitalizacja prezentacja Debrzno
_____________________________________________________________________

II Targi Ekonomii Społecznej_Kościerzyna 28.11.2018 r.
Facebook
Accessibility