Szanowni Państwo!

W imieniu Organizatorów – Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Fundacji Inicjowania Rozwoju UP Foundation, Kaszubskiego Inkubatora Przedsiębiorczości STOLEM w Kościerzynie oraz Ośrodka
Wsparcia Ekonomii Społecznej OWES Debrzno serdecznie zapraszamy do współtworzenia razem z nami i uczestnictwa w II LOKALNYM FORUM MIĘDZYSEKTOROWYM.

 

Forum odbędzie się 22 maja 2017 roku Kaszubskim Inkubatorze
Przedsiębiorczości STOLEM w Kościerzynie, w godzinach od 10:00 do 15.30
pod hasłem:  „Porozmawiajmy o społecznej odpowiedzialności i jej roli w rozwoju społeczności lokalnych”.

Forum jest przestrzenią do spotkania się przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych oraz rozmów na temat społecznej odpowiedzialności biznesu, budowania relacji, wymiany
dobrych praktyk i inspiracji. To także niepowtarzalna okazja do wzięcia udziału w stymulacyjnej grze
menadżerskiej rozwijającej współpracę (opis w załączeniu). Jest to już nasze II Forum w Kościerzynie, w ramach którego wspólnie budujemy sieć współpracy międzysektorowej na obszarze subregionu
południowego naszego Województwa.

Chcielibyśmy zaprosić Państwa do uczestnictwa w spotkaniu.
Szczegóły spotkania, w tym program i opis warsztatu przesyłamy poniżej.

UWAGA – Załączniki zostały zmienione 10.05.2017 r.

LFIR Kościerzyna program wydarzenia 11.05.2017

LFIR KOSCIERZYNA-2017-ZAPROSZENIE

LFIR _Opis gry mendżerskiej

Bardzo prosimy o potwierdzenie przybycia na adres:
koordynator@upfoundation.pl lub telefonicznie: 664 899 125 do dnia 8 MAJA 2017 r.
Liczba miejsc ograniczona!

Wszelkie pytania, prosimy kierować  również na podany wyżej adres.

Serdecznie zapraszamy!
Z wyrazami szacunku,
w imieniu Organizatorów i Partnerów wydarzenia

II-gie Lokalne Forum Międzysektorowe_Kościerzyna
Facebook
Accessibility