W dniu 21 września br. w siedzibie Stowarzyszenia „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” odbyło się I Lokalne Forum Międzysektorowe w Debrznie.

Organizatorem wydarzenia była Fundacja Inicjowania Rozwoju UP Foundation.
Współorganizatorem natomiast byli Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego oraz Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Debrznie.

Tematem przewodnim forum były zrównoważone relacje i społeczna odpowiedzialność biznesu w wymiarze lokalnym.

Ogromnie cieszymy się, że frekwencja dopisała, bo w spotkaniu uczestniczyli licznie:  przedstawiciele biznesu, samorządu lokalnego oraz organizacji pozarządowych.

Całość spotkania poprowadziła p. Ewa Filipska – konsultantka ds. ekonomii społecznej oraz animatorka w OWES Debrzno. Zgodnie z programem gości przywitała p. Zdzisława Hołubowska – Prezes Stowarzyszenia „NRRMiGD”. Następnie p.Natalia Siuda – Piotrowska – koordynatorka Funduszu Inicjowania Rozwoju opowiedziała o aktualnym konkursie granatowym. Kolejnym z prelegentów była Pani Agata Chrul z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Gdańsku, która omówiła założenia Programu Współpracy Województwa Pomorskiego z NGO.  Punktem kulminacyjnym spotkania była  prezentacja i dyskusja pt.: „Dlaczego warto działać wspólnie i jak to zrobić dobrze i odpowiedzialnie? Tę część poprowadziła Pani Agnieszka Płoska, która od wielu lat prowadzi działania trójsektorowe. Podczas wystąpienia szczegółowo omówiła  crowdfunding, jako jedną z metod finansowania projektu.
Zainteresowanie tematem było spore o czym świadczą wszystkie zajęte miejsca:)
Gościliśmy ponad 40 osób żywo zainteresowanych współpracą międzysektorową na poziomie lokalnym jak i ponad regionalnym.

Za obecność oraz zaangażowanie jeszcze raz serdecznie dziękujemy!

 

I Lokalne Forum Międzysektorowe w DEBRZNIE – podsumowanie wydarzenia
Facebook
Accessibility