Dokumenty projektowe

UWAGA: Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Debrznie informuje, że ze względu skomplikowany proces  aktualizacji dokumentacji projektowej spowodowany zmienionymi „Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014 – … Czytaj dalej Dokumenty projektowe