Od ubiegłego roku sprawozdanie sporządzamy i podpisujemy elektronicznie. W konsekwencji, moment złożenia podpisu pod sprawozdaniem bardzo łatwo zweryfikować. Nie złożymy podpisu elektronicznie, w tym podpisu ePUAP (podpisu z wykorzystaniem profilu zaufanego ePUAP) bez zapisania, kiedy został on złożony.

Standardowo podpisywaliśmy sprawozdanie do końca marca. Jednak nie w 2020 r. Terminy w 2020 r. (dla sprawozdań za 2019 r.) zostały przesunięte z powodu epidemii. Termin na sporządzenie i podpisanie sprawozdania też – do 30 czerwca (dla organizacji, których rok obrotowy jest taki sam jak kalendarzowy).

W 2020 roku, jeśli chcemy, żeby data na sprawozdaniu i przy podpisach była prawidłowa, musimy trzymać się terminu. Musimy też zebrać w tym terminie wszystkie wymagane podpisy!

Oczywiście może być tak, że  sprawozdanie zostało  sporządzone i podpisane już w marcu, w standardowym terminie.  Kolejny termin sprawozdawczy, którego trzeba pilnować, przypada na koniec września.

Zachęcamy do zapoznania się z infografiką ngo-terminy2020-a4 zwierającą informacje dot. składania sprawozdań przez organizacje pozarządowe: Kto, co i do kiedy?

źródło: portal ngo.pl

Do 30 czerwca 2020 r. podpisujemy sprawozdanie finansowe za 2019 rok
Facebook
Accessibility