Produkty z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa będą wydawane w Stowarzyszeniu „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” w każdy poniedziałek, środę, piątek oraz w dni wypłat pieniężnych w godzinach 900-1400.

W dniach od 1 do 5 każdego miesiąca żywności nie wydajemy.

Dni wydawania żywności z POPŻ
Facebook
Accessibility