Projekt „Debrzno dla  każdego” realizowany przez Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” w partnerstwie z Gminą Debrzno został ukończony. Obejmował trzy łączące się ze sobą przedsięwzięcia.

     Pierwszym zrealizowanym zadaniem było przygotowanie i montaż 25 tablic informacyjnych umieszczonych przy obiektach i miejscach najbardziej charakterystycznych oraz zabytkach. Do tej grupy dołączyły także te nie istniejące np. kościół ewangelicki czy synagoga. Tablice umieszczone są nie tylko w samym Debrznie, ale w całej gminie. Wszystkie zawierają unikalne kody QR, po których zeskanowaniu zostajemy przekierowani na stronę www.turystyka.debrzno.pl

    Kolejny zrealizowany element to aplikacja mobilna, działająca w dwóch systemach: iOS oraz Android, znajdziecie ją pod nazwą „Gmina Debrzno”. W aplikacji znajdują się nie tylko informacje z tablic. Opisane i oznaczone są mapami wszystkie zabytki, ważne miejsca, baza turystyczna i gastronomiczna. Inne przydatne funkcje to: pogoda, przewodnik, aktualności gminy Debrzno a nawet segregacja śmieci.

    Ostatnim elementem projektu są mapy z przewodnikiem, które dystrybuowane będą w punktach informacyjnych całego powiatu człuchowskiego. Udało nam się dostosować formy przekazu do potrzeb i oczekiwań różnych grup odbiorców. Połączyliśmy tradycyjne formy informacyjne: tablice i materiały drukowane z formami innowacyjnymi czyli przewodniki multimedialne i aplikacja mobilna.

 

Całkowity koszt projektu 60.000 zł. Dofinansowanie uzyskane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, poddziałanie 19.2: wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego przez społeczność w ramach PROW na lata 2014-2020.

 

„DEBRZNO DLA KAŻDEGO. ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI PRODUKTÓW I USŁUG TURYSTYCZNYCH NA TERENIE GMINY DEBRZNO”.
Facebook