„Daj się zaktywizować po 30-stce!” – rekrutacja w powiecie chojnickim i kościerskim trwa!

W związku z brakiem wymaganej liczby zgłoszeń przedłużamy proces rekrutacji do projektu „Daj się zaktywizować po 30-stce!” w powiatach chojnickim i kościerskim do dnia 30 listopada 2016 roku, z zastrzeżeniem iż w momencie zebrania wymaganych 40 formularzy zgłoszeniowych nabór zostaje zamknięty.

Zgłoszenia do projektu można dokonać poprzez złożenie wypełnionego i własnoręcznie podpisanego Formularza zgłoszeniowego odpowiednio w:

  • Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach, ul. Piłsudskiego 30, 89-600 Chojnice, I piętro, pokój nr 128, osoba do kontaktu: p. Anna Welter, tel. 52 33 44 91 ? dotyczy osób, które zamieszkują teren powiatu chojnickiego;
  • Kaszubskim Instytucie Rozwoju w Kościerzynie, ul. R. Traugutta 7, 83-400 Kościerzyna, osoba do kontaktu: p. Sylwia Gliniecka, tel. 58 680 87 63 ? dotyczy osób zamieszkujących teren powiatu kościerskiego.

 

Szczegóły projektu pn. „Daj się zaktywizować po 30-stce!” wraz z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa dostępne są na stronie www.stowdeb.pl

„Daj się zaktywizować po 30-stce!” – rekrutacja w powiecie chojnickim i kościerskim trwa!
Facebook
Accessibility