Centrum Organizacji Pozarządowych Powiatu Człuchowskiego uprzejmie informuje o ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej konkursie w ramach programu „Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2020”.

Na rok 2020 Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację Konkursu przeznaczył łącznie kwotę 3 000 000 złotych!

Wnioski można składać na wsparcie finansowe projektów w ramach pięciu priorytetów:

  • Priorytet I Usługi reintegracyjne.
  • Priorytet II Ścieżki reintegracji.
  • Priorytet III Włączanie podmiotów zatrudnienia socjalnego w konsorcja spółdzielni socjalnych.
  • Priorytet IV Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodzieży.
  • Priorytet V Ogólnopolskie forum dialogu PZS.

Składane oferty mają realizować cel główny programu, jakim jest wzmacnianie uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym przez rozwijanie oferty podmiotów zatrudnienia socjalnego oraz wspieranie włączenia społecznego na poziomie lokalnym.

Termin składania ofert-  do 2 marca 2020 r.

Zasady przyznawania dotacji  oraz szczegółowe informacje dostępne są pod poniższym linkiem.

https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-konkursie-w-ramach-programu-od-wykluczenia-do-aktywizacji-edycja-2020 

UWAGA!! Ogłoszenie o konkursie w ramach programu „Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2020”
Facebook
Accessibility