Spółdzielnia Uczniowska – moda czy konieczność?

Za sprawą rozwoju ekonomii społecznej coraz częściej rozmawia się o odbudowie spółdzielczości uczniowskiej. Celem Spółdzielni Uczniowskiej jest w pierwszej kolejności zintegrowanie młodzieży szkolnej wokół zagadnienia przedsiębiorczości, które ma swój cel edukacyjny i społeczny. W warunkach rosnącego zainteresowania podmiotów gospodarczych zagadnieniami

Wycena wkładu własnego w postaci nieodpłatnej pracy wolontariusza w projektach

Wiele organizacji zastanawia się, w jaki sposób wycenić wartość pracy wolontariuszy, który można wykazać w budżecie różnych wniosków o dofinansowanie projektów jako wkład własny niefinansowy. Proponuję, jako dającą pewność prawidłowości, zastosować metodologię regulującą wycenianie wkładu własnego w projektach współfinansowanych z

Czy wiesz wszystko o obowiązkach fundacji? – informacja o obowiązku posiadania dokumentacji dotyczącej przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. Nr 116, poz. 1216 ze zm.) – dalej zwaną „Ustawą” niektóre podmioty są zobowiązane do wprowadzenia w ramach swojej struktury wewnętrznej

Strona 2 z 212
Facebook