Spółdzielnia Uczniowska – moda czy konieczność?

Za sprawą rozwoju ekonomii społecznej coraz częściej rozmawia się o odbudowie spółdzielczości uczniowskiej. Celem Spółdzielni Uczniowskiej jest w pierwszej kolejności zintegrowanie młodzieży szkolnej wokół zagadnienia przedsiębiorczości, które ma swój cel edukacyjny i społeczny. W warunkach rosnącego zainteresowania podmiotów gospodarczych zagadnieniami

Facebook