Jesteś aktywny społecznie? Interesuje Cię budowanie społeczeństwa obywatelskiego? – Zgłoś się do II edycji Ligi NGOs!

Liga NGO to unikalny program szkoleniowy organizowany przez Fundację Życie skierowany do samorządowców, członków organizacji pozarządowych i liderów życia społecznego. Celem programu jest rozwój, upowszechnianie i promowanie wartości społeczeństwa obywatelskiego. Zajęcia są prowadzone przez liderów organizacji społecznych, polityków, influencerów oraz

„Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami” – konkurs dla organizacji pozarządowych

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością” − edycja 2020-2021   Na realizację Programu Minister przeznaczy w 2020 r. kwotę 30 000 000,00 zł oraz w

Rozpoczynamy cykl filmów przedstawiający Przedsiębiorstwa Społeczne z subregionu południowego województwa pomorskiego: Część I Fundacja Lesinscy.

Fundacja Lesinscy z siedzibą w Debrznie  oprócz prowadzenia sklepu i świadczenia usług krawieckich zajmuje się pomocą osobom potrzebującym oraz szyciem maseczek, niezwykle potrzebnych w czasie epidemii. W związku z tym, iż jest to debiut PS bardzo serdecznie dziękujemy i gratulujemy

Zmiana zasad dokumentowania statusu na rynku pracy przez uczestników/kandydatów na uczestników projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Debrznie.

      W związku z otrzymanym pismem z Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020 z dnia 31.07.2020 r., informujemy, iż w wyniku audytu Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (ETO) zmianie ulega proces weryfikacji statusu potencjalnych uczestników projektu na rynku pracy (osób bezrobotnych

Facebook
Accessibility