Rekrutacja do projektu pn.: “Klub Wsparcia Dziennego” wydłużona do 19 lipca! ZAPRASZAMY

Rekrutacja do projektu pn.: “Klub Wsparcia Dziennego” wydłużona do 19 lipca! ZAPRASZAMY

W  dniu 21czerwca br. odbyło się kolejne posiedzenie Grupy Sterującej projektem, na którym podjęta została decyzja o przedłużeniu rekrutacji do projektu pn. „Klub Wsparcia Dziennego” do dnia 19 LIPCA 2021 r. Wydłużenie terminu naboru Formularzy zgłoszeniowych  dotyczy zarówno rekrutacji prowadzonej przez: Stowarzyszenie

Facebook
Accessibility