?Osiągniemy sukces!?

?Osiągniemy sukces!?Projekt realizowany jest w okresie 01.10.2012 r. ? 30.09.2014 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach

Facebook