Zmiany w prawie pracy w latach 2018-2020, prawne aspekty zatrudniania pracowników – webinarium 26.06.2020r.

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zaprasza na bezpłatne szkolenie w formie webinarium „Zmiany w prawie pracy w latach 2018-2020, prawne aspekty zatrudniania pracowników” w ramach programu „Fimango 2020 – Zarządzanie finansami w organizacjach pozarządowych”. Szkolenie odbędzie się 26 czerwca na platformie

„Nowa wiedza-zlecanie usług społecznych podmiotom ekonomii społecznej” – informacja o ogólnopolskim projekcie

  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznało dofinansowanie konsorcjum Caritas Archidiecezji Przemyskiej z Podkarpacką Akademią Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza na realizację ogólnopolskiego projektu pn. „Nowa wiedza-zlecanie usług społecznych podmiotom ekonomii społecznej”, w ramach Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla

Rozpoczął się nabór wniosków na Pożyczkę Płynnościową i Pożyczkę Ogólnorozwojową

Z dniem 04.05.2020 Pomorski Fundusz Pożyczkowy rozpoczął nabór wniosków na Pożyczkę Płynnościową, na wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw dotkniętych skutkami SARS-CoV-2. Pod koniec kwietnia 2020 uruchomiony został także planowany produkt – Pożyczka Ogólnorozwojowa. Pożyczka Płynnościowa dostępna jest z Projektu finansowanego ze środków

Facebook
Accessibility