Wydłużony nabór!!!_FORMULARZE REKRUTACYJNE na utworzenie nowych miejsc pracy!!! do 03.11.2017r.

      WYNIKI REKRUTACJI_23.01.2018r.: * ocena merytoryczna Formularzy Rekrutacyjnych: – 2/N-III/2017 -98 pkt – 23.01.2018r._kwalifikacja do „Ścieżki PS” – 4/N-III/2017- 96,5 pkt – 11.12.2017r._kwalifikacja do „Ścieżki PS” – 1/N-III/2017 – 84,25 pkt – 18.01.2018r._kwalifikacja do „Ścieżki PS” – 3/N-III/2017

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej ogłasza II-gi nabór wniosków

Ośrodek Wsparci Ekonomii Społecznej w Debrznie ogłasza nabór wniosków: o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych, bądź w podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne wraz z biznesplanami

Spotkanie_Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z podmiotami ekonomii społecznej

Szanowni Państwo, Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Debrznie zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu pt.: „Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z podmiotami ekonomii społecznej”!!! Doradca kluczowy/Animator Kamil Zbroja/ Ilona Sołtyk-Grabowska Miejsce Człuchów, Osiedle Wazów 1 Data 7.07.2017 r. DO KOGO SKIEROWANE

Facebook
Accessibility