Ekonomia społeczna szansą i wyzwaniem.

Obserwując przemiany społeczno-gospodarcze w naszym kraju  nie sposób nie zauważyć zmiany polityki państwa odnośnie polityki społecznej opartej dotychczas na funkcji opiekuńczej instytucji państwowych względem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Jednakże jak dzisiaj widzimy model pomocy socjalnej w formie zasiłków nie sprawdził

Facebook
Ułatwienia