Czy wiesz wszystko o obowiązkach fundacji? – informacja o obowiązku posiadania dokumentacji dotyczącej przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. Nr 116, poz. 1216 ze zm.) – dalej zwaną „Ustawą” niektóre podmioty są zobowiązane do wprowadzenia w ramach swojej struktury wewnętrznej

Facebook
Accessibility