06/2020 harmonogram dyżurów doradztwa ogólnego dla PES/ osób fizycznych

Szanowni Państwo,w ramach działalności Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej z główną siedzibą w Debrznie kontynuujemy zdalne doradztwo dla Podmiotów Ekonomii Społecznej, w tym Przedsiębiorstw Społecznych oraz osób fizycznych z obszaru subregionu południowego województwa pomorskiego (powiaty: człuchowski, chojnicki i kościerski). Tematem przewodnim

Zmiany w prawie pracy w latach 2018-2020, prawne aspekty zatrudniania pracowników – webinarium 26.06.2020r.

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zaprasza na bezpłatne szkolenie w formie webinarium „Zmiany w prawie pracy w latach 2018-2020, prawne aspekty zatrudniania pracowników” w ramach programu „Fimango 2020 – Zarządzanie finansami w organizacjach pozarządowych”. Szkolenie odbędzie się 26 czerwca na platformie

„Nowa wiedza-zlecanie usług społecznych podmiotom ekonomii społecznej” – informacja o ogólnopolskim projekcie

  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznało dofinansowanie konsorcjum Caritas Archidiecezji Przemyskiej z Podkarpacką Akademią Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza na realizację ogólnopolskiego projektu pn. „Nowa wiedza-zlecanie usług społecznych podmiotom ekonomii społecznej”, w ramach Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla

Facebook
Accessibility