WERYFIKACJA STATUSU PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNEGO

  Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dokonuje weryfikacji statusu przedsiębiorstwa społecznego:   w pierwszej kolejności przedsiębiorstw społecznych wspartych w ramach swojej dotychczasowej działalności; następnie pozostałych przedsiębiorstw społecznych działających na obszarze subregionu południowego woj. pomorskiego, które nie korzystały ze wsparcia obecnego OWES.

Dotyczy istniejących Podmiotów Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorstw Społecznych w subregionie południowym województwa pomorskiego (tj. powiaty człuchowski, chojnicki i kościerski)

Szanowni Państwo, Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Debrznie prowadzi weryfikacje statusu Przedsiębiorstwa

Strona 3 z 1212345...10...Ostatnia »
Facebook