Cykl bezpłatnego doradztwa ogólnego dla PES, PS oraz osób fizycznych w listopadzie 2020.

Wsparcie doradcze skierowane jest do Podmiotów Ekonomii Społecznej, Przedsiębiorstwa Społeczne oraz osób fizycznych. Odbiorcami wsparcia mogą być osoby, które mieszkają lub pracują lub uczą się na terenie subregionu południowego województwa pomorskiego obejmującego powiaty człuchowski, chojnicki oraz kościerski. W przypadku grupy

Program współpracy Wojewody Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi 2021-2025. Konsultacje

Wojewoda Pomorski zaprasza pomorskie organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w konsultacjach dotyczących projektu „Wieloletniego Programu Współpracy Wojewody Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w

Kontynuujemy cykl filmów przedstawiający Przedsiębiorstwa Społeczne z subregionu południowego województwa pomorskiego: Część II Spółdzielnia Socjalna TUR z Chojnic.

Spółdzielnia Socjalna TUR z siedzibą w Chojnicach została założona w lipcu 2019 r. przez dwie jednostki samorządu terytorialnego z Chojnic – Miasto oraz Gminę.  Zakres działalności Spółdzielni to w głównej mierze usługi związane z zagospodarowaniem terenów zielonych oraz prace komunalne.

Rusza 26. edycja konkursu Nagrody Bursztynowego Mieczyka im. Macieja Płażyńskiego!

Kapituła Nagrody Bursztynowego Mieczyka ma zaszczyt zaprosić do udziału w (już!) 26. edycji konkursu o Nagrodę Bursztynowego Mieczyka im. Macieja Płażyńskiego! Nagrody główne ufundowane są przez Wojewodę Pomorskiego, Marszałka Województwa Pomorskiego oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska    i Gospodarki Wodnej dla organizacji pozarządowych z województwa pomorskiego, wzorcowo działających

Facebook
Accessibility