Wycena wkładu własnego w postaci nieodpłatnej pracy wolontariusza w projektach

Wiele organizacji zastanawia się, w jaki sposób wycenić wartość pracy wolontariuszy, który można wykazać w budżecie różnych wniosków o dofinansowanie projektów jako wkład własny niefinansowy. Proponuję, jako dającą pewność prawidłowości, zastosować metodologię regulującą wycenianie wkładu własnego w projektach współfinansowanych z

Facebook
Accessibility