Ekonomia społeczna szansą i wyzwaniem.

Obserwując przemiany społeczno-gospodarcze w naszym kraju  nie sposób nie zauważyć zmiany polityki państwa odnośnie polityki społecznej opartej dotychczas na funkcji opiekuńczej instytucji państwowych względem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Jednakże jak dzisiaj widzimy model pomocy socjalnej w formie zasiłków nie sprawdził

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Debrznie rozpoczyna pierwszy nabór Formularzy Rekrutacyjnych kwalifikujących do udziału w „Ścieżce PS”, aby móc ubiegać się o wsparcie finansowe na utworzenie nowego miejsca pracy w PS. CZAS TRWANIA NABORU: 10.05.2017r.

Facebook
Accessibility